Menu serwisowe OKI 3320 – część II

 

W pierwszej części artykułu o obsłudze Menu drukarki OKI ML 3320 opisane było poruszanie się po Menu. Teraz kolej na bardziej szczegółowy opis opcji.

Co zawiera Menu

W poszczególnych grupach Menu OKI 3320 zawarte są ustawienia dotyczące (w kolejności):

  • protokołu współpracy z komputerem (emulacji),
  • używanych krojów i wielkości czcionek,
  • używanej tablicy znakowej,
  • ustawienia przesuwania papieru ładowanego z tyłu, od dołu i z góry,
  • szczegółowych parametrów pracy drukarki,
  • połączenia z komputerem.

Co zmieniać, a czego nie

Wykonując jakiekolwiek zmiany w ustawieniach Menu należy to robić niezwykle ostrożnie i z pełną świadomością tego, co się robi. Jeśli nie ma się pewności skutków zmiany konkretnego ustawienia, najlepiej po prostu go nie ruszać.

Jednak warto wiedzieć, że zmieniając pewne pozycje można ułatwić sobie codzienną obsługę drukarki lub, w pewnych określonych sytuacjach, generalnie umożliwić jej współpracę z naszym programem.

Nie będziemy tu opisywać wszystkich pozycji Menu. Jest kilka, w które warto zaingerować, pozostałe pozostawmy specjalistom.

Grupy opcji Printer Control, Font, Symbol Sets i ostatnia – Parallel I/F zostawimy w spokoju. Od ich ustawienia zależy, czy drukarka po otrzymaniu wydruku wypluje czytelny wydruk, czy jakieś „ptaszki”. Jeśli dotąd drukowała poprawnie lepiej tych ustawień nie ruszać.

Grupy Rear Feed, Bottom Feed i Top Feed zawierają dość podobne ustawienia, jednak odnoszące się do papieru ładowanego z różnych stron drukarki. Rear Feed dotyczy papieru ładowanego od tyłu za pomocą wbudowanego traktora (tzw.składanka), Bottom Feed – dla papieru ładowanego od dołu z pomocą traktora tzw.ciągnącego – opcjonalne wyposażenie drukarki, a Top Feed dotyczy papieru zwykłego ładowanego od góry. Warto tu zwrócić uwagę na ustawienie Form Tear-Off. Dotyczy wyłącznie papieru ciągłego i odpowiada za to, po jakim czasie po zakończeniu wydruku drukarka automatycznie wysunie papier do krawędzi obudowy, aby można było go oderwać na perforacji. Zwykle jest tu ustawiona wartość OFF, co oznacza, że drukarka nie wysuwa papieru do oddarcia. Większość pań fakturzystek korzysta wtedy z pokrętła przesuwając papier, a po oddarciu faktury cofając go ręcznie. Zmieniając to ustawienie można znacznie ułatwić sobie pracę, papier wysunie się automatycznie i sam cofnie się po rozpoczęciu nowego wydruku.

Również grupa SET-Up zawiera kilka ciekawych ustawień. Pierwszym z nich jest opcja Print Registration. Jej zmiana wpływa na jakość wydruku szczególnie w bardziej wyeksploatowanych drukarkach. Zostało to szczegółowo opisane tutaj. Drugą opcją, którą warto wykorzystać jest pozycja Auto Select. Jeśli jest ustawiona na „Yes” drukarka automatycznie włączy kontrolkę [SEL] po prawidłowym załadowaniu papieru. Jeśli ta opcja jest wyłączona, trzeba to zrobić ręcznie. Z drugiej strony wielu użytkowników po załadowaniu papieru przesuwa go przyciskami w górę lub w dół, aby wydruk rozpoczynał się w określonym miejscu na kartce (choć to również można zautomatyzować). Po włączeniu Auto Select nie będzie to już możliwe.

Pozostałe opcje, jak to już zostało napisane powyżej, pozostawmy specjalistom.

W jaki sposób zmieniać ustawienia

Aby zmienić konkretną opcję należy ją najpierw wydrukować. W tym celu po wejściu do Menu tak dużo razy naciskamy najpierw przycisk Group, a po dojściu do właściwej grupy przycisk Item, aż interesująca nas opcja zostanie wydrukowana. Po każdym naciśnięciu drukowana jest jedna linia zawierająca kolejne linie Menu. Warto na początku wydrukować całe Menu klawiszem Print, aby wiedzieć, w którym miejscu Menu w trakcie ustawiania się znajdujemy.

Po dojściu do interesującej nas pozycji zmieniamy wartość tej opcji naciskając klawisz SET. Każda opcja Menu może przyjąć kilka różnych wartości, które po każdym naciśnięciu SET będą się sekwencyjnie zmieniać, co zobaczymy na wydruku. Zmieniamy wartość opcji dotąd, aż zostanie wydrukowana wartość, która nas interesuje. Przykładowo poniżej pokazano sekwencję zmian wartości w pozycji Rear Feed -> Form Tear-Off. Interesowało nas włączenie wartości 2 sekundy – po tym czasie po skończeniu wydruku drukarka automatycznie wysunie papier.

Jak zapisać ustawienia

Wbrew pozorom po zmianie ustawień nie wystarczy po prostu wyłączyć drukarki. Drukarka zapisuje wybrane ustawienia dopiero w momencie prawidłowego wyjścia z Menu. Jak zostało to opisane w poprzedniej części artykułu, trzeba to zrobić naciskając jednocześnie przycisk SHIFT i EXIT. Dopiero teraz nowe wartości zostają zapamiętane.

Poruszając się po Menu drukarki OKI 3320 i zmieniając jego ustawienia w każdej chwili można skorzystać z przycisku PRINT. Spowoduje to wydrukowanie bieżących ustawień, nawet tych, które zostały zmienione od czasu wejścia do Menu, ale jeszcze nie zapamiętane. Przez Menu można przechodzić wielokrotnie do czasu zmiany wszystkich opcji, które nas interesują.

Na koniec warto jeszcze raz zaznaczyć, żeby wystrzegać się zmian w opcjach, których znaczenia nie jesteśmy pewni. Może to spowodować problemy z wydrukiem lub przesuwem papieru, a w krańcowych przypadkach nawet całkowite zerwanie połączenia z komputerem (np. przy współpracy z kartą RS232).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *